ติดต่อเรา

บจก.พูนทรัพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด
1/12 หมู่ 4 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
มือถือ : 089 834 3249, 086 327 2591, 089 834 3096
โทรศัพท์ : 02 192 6594-95

email : aluthaibond@gmail.com
website : www.aluthaibond.com