การติดตั้ง

วิธีการติดตั้งแผ่นคอมโพสิต

จำหน่ายอุปกรณ์ติดต้ังแผ่นคอมโพสิต โฟมเส้น ซิลิโคลนสำหรับแผ่นคอมโพสิต จำหน่ายใบเซาะร่องสำหรับแผ่นคอมโพสิต ให้บริการแนะนำการติดต้ัง และวิธีเซาะร่องแผ่นคอมโพสิต ดูแลให้คำปรึกษาถาม-ตอบปัญหาในการติดต้ังแผ่นคอมโพสิต โดยช่างผู้ชำนาญ1. การเตรียมแผ่นคอมโพสิต และอุปกรณ์ การเซาะร่องแผ่นคอมโพสิต2. การเซาะร่อง


3. การติดตั้ง และการประกอบ


4. การยาแนวร่องแผ่นคอมโพสิต ควรใช้กระดาษกาวปิดขอบแผ่นเพื่อแต่งร่อง ให้ร่องซิลิโคลนสวยงาม และกันซิลิโคลนเปื้อนแผ่น